Near Mint Box

Series > Leica M6 0.72

  • Read! Near Mint In Box / Yr. 1989 Leica M6 0.72 Non Ttl Rangefinder 35mm Japan
  • Near Mint Leica M6 0.72 Panda Non Ttl Rangefinder 35mm With Box From Japan #798
  • Read! Near Mint In Box / Yr. 1989 Leica M6 0.72 Non Ttl Rangefinder 35mm Japan
  • Read! Near Mint In Box / Yr. 1989 Leica M6 0.72 Non Ttl Rangefinder 35mm Japan